വിനായക ചതുർഥി

വിനായക ചതുർഥി

ഹിന്ദുമതപ്രകാരം ഗണങ്ങളുടെ അധിപൻ അഥവാ ഗണേശനാണ് ഗണപതി. പരമശിവന്റേയും പാർവതിദേവിയുടേയും രണ്ടാമത്തെ പുത്രനാണ് ഗണപതി. ഗണേശപുരാണത്തിൽ മഹാഗണപതിയെ പരമാത്മാവായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുടെയും സിദ്ധിയുടേയും ഇരിപ്പിടമായാണ് മഹാ ഗണപതിയെ കണക്കാക്കുന്നത്...

Read More

അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള ഹോമങ്ങൾ

അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള ഹോമങ്ങൾ

ഭാരതീയ ഋഷി വര്യന്മാർ നടത്തിവന്നിരുന്നതും, ആചാര വിധിപ്രകാരം നടത്തി പോകുന്നതുമായ അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള ഹോമങ്ങൾ...

Read More

ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി

ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി

ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിവസമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി. ചിങ്ങ മാസത്തിൽ രോഹിണി നക്ഷത്രവും അഷ്ടമിയും ഒത്തുചേര്‍ന്ന ദിനത്തിലാണ് ശ്രീക‍ൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ നന്മയ്ക്ക് അപചയം സംഭവിച്ചപ്പോള്‍....

Read More

രാമായണ കഥയുടെ ചുരുക്കം

രാമായണ കഥയുടെ ചുരുക്കം

ഏഴു കാണ്ഡങ്ങൾ ഉള്ള രാമായണം രചിച്ചത് വാല്മീകി മഹർഷി ആയിരുന്നു. രാമായണത്തിന് ഉള്ള ആ ഏഴു കാണ്ഡങ്ങൾ ആണ് ചുവടെ. അയോദ്ധ്യയിലെ രാജാവായിരുന്നു ദശരഥൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാമാരായിരുന്നു കൗസല്യ, കൈകേയി, സുമിത്ര എന്നിവർ. ഒരുപാടുകാലം കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന....

Read More

ശബരിമല ചരിത്രം, വ്രതാനുഷ്ഠാനം, ഇരുമുടിക്കെട്ട്, തീർത്ഥാടനം

ശബരിമല ചരിത്രം, വ്രതാനുഷ്ഠാനം, ഇരുമുടിക്കെട്ട്, തീർത്ഥാടനം

കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷിത പ്രദേശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം.ഏകദേശം മൂന്നു കോടിയിലധികം പേരാണ് ഓരോ വർഷവും ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്നത്.

Read More


Load More

Copyright © Thazhoor Devaswom Committee 2022 -  All rights reserved.
About | Contact | Privacy Policy