രാമായണ കഥയുടെ ചുരുക്കം

രാമായണ കഥയുടെ ചുരുക്കം

ഏഴു കാണ്ഡങ്ങൾ ഉള്ള രാമായണം രചിച്ചത് വാല്മീകി മഹർഷി ആയിരുന്നു. രാമായണത്തിന് ഉള്ള ആ ഏഴു കാണ്ഡങ്ങൾ ആണ് ചുവടെ. അയോദ്ധ്യയിലെ രാജാവായിരുന്നു ദശരഥൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാമാരായിരുന്നു കൗസല്യ, കൈകേയി, സുമിത്ര എന്നിവർ. ഒരുപാടുകാലം കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന....

Read More

ശബരിമല ചരിത്രം, വ്രതാനുഷ്ഠാനം, ഇരുമുടിക്കെട്ട്, തീർത്ഥാടനം

ശബരിമല ചരിത്രം, വ്രതാനുഷ്ഠാനം, ഇരുമുടിക്കെട്ട്, തീർത്ഥാടനം

കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷിത പ്രദേശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം.ഏകദേശം മൂന്നു കോടിയിലധികം പേരാണ് ഓരോ വർഷവും ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്നത്.

Read More

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി

വ്രതങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏകാദശി വ്രതമാണ് . സാധാരണയായി മറ്റുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനത്താൽ പുണ്യം സമ്പാദിക്കാം നരകയാതനയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ വിഷ്ണുഭഗവാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച ഉപായമാണ് ഏകാദശിവ്രതം.

Read More

മണ്ണാറശ്ശാലയിലെ നാഗചിത്രകൂടങ്ങൾ

മണ്ണാറശ്ശാലയിലെ നാഗചിത്രകൂടങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ അതിപുരാതനവും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തവുമായ നാഗരാജാവിനുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് സ്ഥിതിചെയുന്ന മണ്ണാറശ്ശാല ശ്രീ നാഗരാജ ക്ഷേത്രം.

Read More

മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ പടയണി കോലങ്ങൾ

മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ പടയണി കോലങ്ങൾ

കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീന ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാളിക്ഷേത്രങ്ങളില് നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന കലയാണ് പടയണി.അസുര ചക്രവര്‍ത്തിയായ ദാരികനെ ശിവപുത്രിയായ ഭദ്രകാളി നിഗ്രഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പടയണിയുടെ ഐതിഹ്യകഥ. ദാരികനെ വധിച്ചിട്ടും കലിയടങ്ങാതെ നിന്ന..

Read More


Load More

Copyright © Thazhoor Devaswom Committee 2021 -  All rights reserved.
About | Contact | Privacy Policy